Nieuws

Veiligheidsregio IJsselland houdt crisisoefening met overstromingsscenario

10 oktober kwamen medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland en haar crisispartners in Kampen bijeen voor een crisisoefening. De deelnemers kregen de mogelijkheid te oefenen met nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project. SIM•CI  was hierbij verantwoordelijk voor het simuleren van de overstroming en de gevolgeffecten.

De samenwerking met de veiligheidsregio kwam via Huib Schrijvers van SIMCI tot stand. Een eerdere afspraak met een demonstratie van het SIM•CI platform leidde tot het verzoek tot medewerking binnen het IN-PREP project waarbij Veiligheidsregio IJsselland betrokken is.

Huib Schrijvers: “Enige tijd terug gaven wij een demonstratie van een simulatie bij Veiligheidsregio IJsselland. Eigenlijk gaven ze toen meteen aan dat dit precies was wat ze zochten voor een crisisoefening vanuit het IN-PREP project. Wij zijn daarna door de veiligheidsregio geïntroduceerd bij IN-PREP om mee te werken aan het trainingsprogramma MRPP. Door die introductie maken wij hier nu ook deel van uit.”

Overstromingen zijn een reëel risico
Voor de veiligheidsregio was het belangrijk om te zien wat de cascade effecten zijn van extreem hoge waterstanden en hoe samenwerkingen verlopen bij een dergelijke crisis. Technische oplossingen en snelle uitwisseling van informatie zijn hierbij essentieel. Binnen de crisisoefening kregen de instanties de mogelijkheid samen te werken en de ondersteunende tools te testen.

Burgemeester Bort Koelewijn was als voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam ook aanwezig tijdens de oefening: “Kampen ligt net als veel andere Hanzesteden in Nederland en Duitsland direct aan rivier de IJssel. Een overstroming tijdens extreme regenval is een reëel risico. Het was voor ons erg interessant en nuttig om de plannen van onze crisisorganisatie te testen op IN-PREP’s MRPP technology.”

Veiligheidsregio IJsselland over het SIM•CI simulatieplatform
Veiligheidsregio IJsselland heeft aangegeven dat de oplossing van SIM•CI  nieuwe inzichten verstrekt die de organisatie tot dusver nog niet had. Crisisadviseur, Coen Vaarkamp: Het voorziet in een behoefte, het werkt en het ziet er ook nog eens tof uit.Graag willen we dan ook onderzoeken of SIM•CI een bijdrage kan leveren aan de invulling van de impactanalyse die de veiligheidsregio samen met het waterschap WDODelta wil opstellen.”
IN-PREP is niet de enige Europese samenwerking waarbij SIM•CI betrokken is. Ook het Europese DRIVER+ project maakt gebruikt van het simulatieplatform. Resultaat van DRIVER+ is een Europese catalogus op het gebied van crisismanagement oplossingen. SIM•CI  is hierin opgenomen.

IN-PREP
IN-PREP heeft tot doel samenwerking op het gebied van crisismanagement te optimaliseren. Het project richt zich het verbeteren van trainingsmogelijkheden en samenwerking m.b.t. grensoverschrijdend crisisbeheer. Binnen IN-PREP werken meerdere Europese landen samen aan het multidisciplinair trainingsprogramma MRPP. Veiligheidsregio IJsselland is hierbij aangesloten om als crisisorganisatie dit platform te testen. SIM•CI  maakt onderdeel uit van het trainingsprogramma MRPP.

Huib Schrijvers: “Normaal gesproken voegen we onze eigen visualisatie toe aan onze simulatiescenario’s. In geval van het IN-PREP project is gebruik gemaakt van ons 3Di gebiedsmodel van de overstroming, een simulatie van de verschillende infralagen en doorrekeningen van de cascade effecten. Via een softwarekoppeling (API) werd ons platform aangesloten op een applicatie dat de visualisatie van de overstroming maakte. Deze koppeling verliep uitstekend en maakt het mogelijkheid om samen te werken met partijen die ‘digital twin’ modellen maken.”

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google