Nieuws

Succesvolle bijdrage SIM•CI aan Europees samenwerkingsverband DRIVER+

In mei van dit jaar werd door het ‘German Aerospace Center (DLR)’ en Veiligheidsregio Haaglanden de ‘DRIVER+ Netherlands Trial’ georganiseerd. DRIVER+ is een Europees project waarbij verschillende organisaties (waaronder SIM•CI) betrokken zijn, met als doel meer samenwerking te bevorderen  op het gebied van veiligheid van de stedelijke omgevingen.
Samen met partner Nelen & Schuurmans en andere ‘solution providers’ was SIM•CI verantwoordelijk voor het simuleren van een crisissituatie.

DRIVER+ werd in mei 2014 gelanceerd en heeft als doel huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan als gevolg van steeds ernstiger gevolgen van natuurrampen door klimaatveranderingen en terroristische dreigingen. Door ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen zorgt het initiatief dat operationele behoeften van organisaties die zich bezighouden met crisisbeheersing worden ingevuld.

DRIVER + Netherlands Trial
Tijdens de trial werd een werkelijke crisis nagespeeld. Daarbij aanwezig waren alle belangrijke partijen (gemeente, brandweer, politie, hulpdiensten etc.) die ook bij een echte crisissituatie betrokken zijn. Eerst werd d.m.v. een tweetal ‘dry runs’ het referentiekader bepaald waarna in de Trial een daadwerkelijke crisis nagespeeld werd. Tijdens de trial maakten Stedin, GHOR, Brandweer, politie, gemeente en HTM gebruik van de applicatie van SIM•CI. Tijdens de dry runs werd duidelijk dat onze oplossing als zeer positief ervaren werd door de gebruikers, met als gevolg de brede inzet tijdens de daadwerkelijke trial.

sim-ci driverplus

Het scenario: een overstroming in Den Haag
Door een technische storing gaat de sluis van Scheveningen niet meer dicht. Vervolgens komt hier een noordwesterstorm overheen die het water de stad in duwt waardoor vrijwel geheel Den Haag, beginnend met Scheveningen en het Statenkwartier, onder water komt te staan. Circa 530.000 mensen lopen potentieel gevaar. Verstoringen waren: (gedeeltelijk) verlies van elektriciteit, gas, drinkwater, telecommunicatienetwerken en schade aan wegen, huizen, auto’s, winkels en tramlijnen.

Het scenario vereiste beslissingen over de noodzaak van evacuatie van inwoners van het gebied dat door overstromingen werd getroffen. Er was een grote hoeveelheid hulpverleners en reddings-apparatuur nodig om het toenemende aantal blootgestelde mensen te ondersteunen en de bovengenoemde verstoringen te beheersen.

SIM•CI had als taak aangeleverde data te gebruiken om verstoringen in kaart te brengen en te visualiseren. Daarbij bleek SIM•CI als enige partij in staat de enorme hoeveelheid data (vanuit online bronnen, door ons gegenereerd en aangeleverd door Nelen & Schuurmans) te verwerken.
Door onze  simulatie waren de betrokken partijen in staat de gevolgen in kaart te brengen. Wat komt binnen de regio onder water te staan, waar kunnen trams niet meer rijden en zijn wegen onbegaanbaar en hoe lang duurt het voordat elektra uitvalt en mede daardoor communicatiemogelijkheden zoals telefoon en internet.

SIM-CI, Driver+ simulatie overstroming

Doelstellingen DRIVER + Netherlands Trial
De organisatie wilde met de trial o.a. onderstaande doelen realiseren:
-verbetering van het plannen en coördineren van middelen rondom een crisissituatie
-verbetering van de uitwisseling van crisis gerelateerde informatie onder de diverse stakeholders
-planning en organisatie van grootschalige evacuatie van de bevolking simuleren

Binnen het SIM•CI platform bleek het mogelijk om alle drie de doelen te realiseren. De diverse partijen gaven aan onder de indruk te zijn van de mogelijkheden.

Op basis van deze simulatie kon het crisismanagement hun crisis responsplan afstemmen, prioriteren en communiceren. Dit crisis responsplan was gebaseerd op nauwkeurige voorspellingen van overstromingen en op de berekende effecten en visualisaties, zoals de beschikbaarheid van wegen (belangrijk voor evacuatieroutes), mobiele ontvangst en elektriciteit in elk gebied in de stad.

sim-ci driverplus
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google