Simulatieplatform

SIMULATING CRITICAL INFRASTRUCTURES

Simultane simulatie van meerdere infrastructuren en hun onderlinge interacties
Met gebruik van verschillende type data en gebaseerd op fysische formules
Geeft inzicht in de cascade effecten door onderlinge interactie tussen de infrastructuren

Hoe zorgen wij dat u inzicht krijgt in het onbekende?  

Twee infrastructuren hebben twee interactieogelijkheden, bij drie worden dat er al zes enzovoorts. Het unieke van ons simulatieplatform is dat het simultaan meerdere infrastructuurlagen en hun onderlinge interacties kan doorrekenen, en op deze manier dus iedere mogelijke impact kan berekenen en visualiseren. De cascade-effecten tonen we in de tijd waardoor er een 4D simulatie ontstaat die u in staat stelt de toekomst te verkennen in verschillende mogelijke scenario’s.

Hoe meer infrastructuren en hoe meer interactie er is tussen de infrastructuren, des te beter ons platform tot zijn recht komt.

Door middel van simuleren kunnen niet-bestaande scenario’s ontelbare malen worden doorgerekend. Door alle uitkomsten vast te leggen, kunnen de resultaten worden geordend, een waarschijnlijkheid worden toegekend en een spreiding worden getoond die kan worden gebruikt als ondersteuning voor uw beslissing.

Hoe we dat doen

Samen met u bepalen we de scope (gebied, infrastructuur, scenario’s, impactindicatoren).

SIM-CI selecteert de benodigde data. Dit kan (een combinatie van) openbare-, gekochte- of uw eigen data betreffen.
Ook kan SIM-CI bepaalde data met behulp van Artifical Intelligence zelf genereren.

SIM-CI design thinking workshop
sim-ci gis

Wij bouwen een digitale kopie van het door u gevraagde gebied: de Digital twin.

Hierbij markeren we de locaties die uw speciale aandacht hebben.
Denk hierbij aan ziekenhuizen, openbaar vervoer, scholen, winkelcentra, etc.

Alle gegevens zijn hierbij accuraat en interacteren digitaal net zoals in de werkelijkheid.

Wij berekenen over diezelfde tijd alle gewenste interacties tussen de infrastructuren.

We simuleren verstoringen op deze infrastructuren (stroomuitval na regenval, overstroming, etc).

sim-ci model engine
sim-ci visualization

Het simulatieplatform rekent het gewenste aantal malen de simulaties door en de slaat de uitkomsten op.

Hiermee krijgt u beschikking over een synthetische dataset die gebruikt kan worden in vervolganalyses.

Door stochastische/statistische rekentechnieken toe te passen op deze uitkomsten, kunnen nieuwe inzichten verschaft worden.

Deze inzichten tonen wij in onze 3D visualisatie of in door u gewenste rapportageformats of tools.

Hoe kan uw organisatie van SIM-CI profiteren?

SIM-CI ondersteunt u in uw risicobeheersing. Met realistische inzichten, gebaseerd op scenariogedreven simulaties en sprekende visualisaties, voert u voortaan product- en portefueille beleid dat ondersteund wordt door wetenschappelijke modellen en reële data. Welke beslissing u ook neemt, of u nou uw eigen modellen of die van SIM-CI gebruikt, met het simulatieplatform van SIM-CI verzekeren wij u dat uw keuzes klimaatbestendig, veerkrachtig en toekomstgericht zijn.

sim-sure

SIM SURE

voor financiële
dienstverleners
 • Accurate schadeberekening van slecht voorspelbare gebeurtenissen.
 • Toekennen van kansdistributies aan gebeurtenissen en scenario’s.
 • Berekenen van cascade effecten en gevolgschades.
 • Ondersteund met wetenschappelijk onderbouwde algoritmes en modellen
Lees meer

SIM SAFE

voor nooddiensten, gemeentes en overheidsinstanties
 • Berekenen en visualiseren van complexe scenario’s.
 • Berekenen van cascade effecten en gevolgschades.
 • Ondersteunt besluitvorming op basis van reële data en modellen.
 • Geeft inzicht in de kwetsbaarheden in elke stad.
Lees meer

SIM SHAPE

voor inrichters
van de wereld van morgen 
 • Simuleren en visualiseren van complexe infrastructuren in de gebouwde omgeving.
 • Ondersteunt bij het ontwerp van veerkrachtige smart-cities.
 • Gelijktijdige interactie met andere actoren in één en hetzelfde scenario.
 • Simulatie van verschillende ontwerpscenario’s.
Lees meer
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google