SIM SAFE

voor nooddiensten, gemeentes en overheidsinstanties

Berekenen en visualiseren van complexe scenario’s
Berekenen van cascade-effecten en gevolgschades
Ondersteunt besluitvorming op basis van reele modellen en data
Geeft inzicht in de kwetsbaarheden in elke stad

Hoe zorgt u voor een veilige en veerkrachtige regio?   

Het klimaat verandert in rap tempo. In toenemende mate zorgen extreme weersomstandigheden voor wind- en hagelschade en wateroverlast. Het is niet langer de vraag óf dit vaker gaat gebeuren maar vooral wanneer. Daarnaast ervaren we in deze digitale wereld cyber-attacks die de volledige samenleving kunnen ontregelen.

Bovendien is de maatschappij meer dan ooit afhankelijk van elektriciteit en de digitale wereld. De beschikbaarheid van internet is in de westerse wereld daarmee een primaire levensbehoefte geworden. Als overheid ervaart u een steeds groter wordende behoefte om inzicht te hebben in gebeurtenissen die de beschikbaarheid van deze kritische infrastructuren kunnen aantasten en welke gevolgen dit met  zich meebrengt.

SIM-CI helpt u bij het in kaart brengen van deze calamiteiten en gevolgen. Zo weet u straks hoe deze gebeurtenissen kunnen worden voorkomen of welke maatregelen na een gebeurtenis moeten worden genomen. Het is tijd voor het opstellen van een veilige en veerkrachtige regio.  

sim-safe

SIM • SAFE helpt u bij

Het eindeloos vaak simuleren van verschillende scenario’s

Het verkrijgen van inzicht en analyseren van de uitkomsten

Het opstellen van evacuatie-, trainings- en communicatieplannen

Het bepalen van mitigerende maatregelen

Het maken van beleid dat bijdraagt aan de veerkracht en veiligheid van uw regio

Zo ondersteunt SIM • CI uw organisatie

Scope

SIM-CI faciliteert een Design Thinking Workshop, waarbij wij samen met u de scope voor een oplossing voor uw vraagstuk in kaart brengen.

Data

Op basis van de scope verzamelen wij samen met u de benodigde modellen en data.

Modelleren

SIM-CI verzamelt, genereert en modelleert alle overige benodigde gegevens.

Resultaat

SIM-CI laadt de simulaties, creëert de gevraagde scenario’s en toont het resultaat in een 3D-visualisatie én rapportage.

Inzicht

Op basis van de uitkomst van de simulatie heeft u inzicht in het gewenste aantal scenario’s.

Vraag nu een demo aan
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google