Nieuws

SIM-CI simuleert schades als gevolg van dijkdoorbraak

In 2018 verscheen het rapport “Hoofd boven water”. In dit uitgebreide rapport adviseert het Verbond van Verzekeraars haar leden om schades veroorzaakt door een overstroming vanuit het doorbreken van een secundaire dijk, te dekken. Hiertoe heeft Guy Carpenter voor het Verbond van Verzekeraars de 10 meest impactvolle dijken in beeld gebracht en de totale maximale schade berekend.

SIM-CI heeft op basis van deze uitkomsten met enkele verzekeraars gesproken. Door middel van Design Thinking Workshops zijn vervolgens de specificaties achterhaald om de mogelijke maximale schade en verlies aan waarde van verzekerd vastgoed per dijkgebied en verzekeraar te berekenen. SIM-CI doet dit via simulaties met openbare data, erkende (water)modellen en de gegevens van de verzekeraars zelf. De resultaten worden niet alleen via een rapportage op maat getoond, maar ook via een 3D visualisatie.

Bent u ook benieuwd naar de gevolgen van klimaatverandering of een mogelijke overstroming voor uw verzekerde portfolio? Neem dan contact op met ons op.