Nieuws

SIM-CI participeert in crisisoefening Den Haag (Driver+)

Driver+ is een Horizon2020 programma geïnitieerd door de Europese Unie waarbij innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Crisis Management worden getest.

Vanaf 20 tot en met 24 mei zal er vanuit Driver+ een overstroming in Den Haag worden gesimuleerd. Hierbij zijn niet alleen de traditionele diensten, zoals de Veiligheidsregio en de politie betrokken, maar ook andere organisaties zoals HTM en Stedin. SIM-CI simuleert in dit scenario de consequenties van de overstroming op de infrastructuren in Den Haag. Denk hierbij aan uitval van elektriciteit en telecom, de begaanbaarheid van wegen en tramrails, de bereikbaarheid van gebouwen en evacuatie routes.  Met haar 3D visualisatie en de mogelijkheid om het scenario in de tijd af te spelen, levert SIM-CI niet alleen een belangrijke bijdrage aan het inzicht in de crisis, maar verschaft het ook eenduidige informatie aan de betrokken partijen om de goede keuzes te kunnen maken.

Heeft u interesse in de simulatie zoals deze voor de oefening van Driver+ in Den Haag is gerealiseerd? Neem dan contact op voor een demonstratie bij u op locatie.