Security verified

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn van groot belang voor organisaties over de hele wereld, ter bescherming van zowel hun bedrijfsgegevens als bedrijfsmiddelen tegen potentiële bedreigingen.

In augustus 2018 werd het Security Verified Certificate (Certificaat Beveiliging Geverifieerd) toegekend aan SIM-CI, daarmee kunnen wij aan klanten, partners en belanghebbenden laten zien dat wij de beveiliging van hun gegevens correct beheren.

Het Security Verified Certificate is toegekend door het ICT-instituut na een uitgebreide beoordeling aan de hand van de vereisten voor dit certificaat: een open en onafhankelijke norm gebaseerd op dezelfde principes als die van ISO 27001, aangevuld met de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De norm Beveiliging geverifieerd biedt een kader voor de beste praktijken van informatiebeveiliging waarmee onze organisatie:

  • Informatie van onze cliënten, partners en medewerkers kan beschermen
  • Risico’s voor onze informatiesystemen en diensten kan beheren
  • Voortdurend onze informatiebeveiliging kan verbeteren

Het certificaat is toegekend aan onze gehele organisatie. Het certificaat betekent dat alle elementen van een adequaat informatiebeveiligingssysteem aanwezig zijn. We hebben ISMS (een informatiebeveiligingsbeheersysteem) geïntegreerd in onze organisatie en zo worden de beveiliging, integriteit en betrouwbaarheid van onze producten, cliëntenprojecten en zakelijke applicaties beschermd.