Privacy

Privacyverklaring SIM-CI Holding B.V.

Bij uw gebruik van deze website kan SIM-CI uw persoonsgegevens verzamelen, zowel direct (wanneer u bijvoorbeeld een formulier invult) als indirect (via cookies). SIM-CI gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring en zal alles doen wat mogelijk is om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

In dit document beschrijven wij welke gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe we van cookies gebruikmaken, wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bewerkt op 31-08-2018. Wat is er veranderd?

 • Informatie toegevoegd over het downloaden van service sheets.
 • De gedeelten met informatie over evenementen en demo’s zijn nu gescheiden.

 

Browsen in de website

Als u browset (pagina’s bekijkt) op onze website, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Via cookies van Google Analytics (zie ook de paragraaf over de manier waarop wij gebruik maken van Google Analytics):
  • IP-adres (waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen)
  • Type en taal van uw browser
  • Welke pagina’s van de website zijn bezocht
 • Functionele cookies voor sessiebeheer, beveiliging en lastenverdeling

We verzamelen deze informatie om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en uit welke (algemene) plaats onze gebruikers vandaan komen. Met deze informatie kunnen we onze website optimaliseren.

 

De nieuwsbrief

Op deze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hiertoe verzamelen wij de volgende gegevens met uw toestemming:

 • E-mailadres
 • Naam

We gebruiken deze informatie om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. We maken gebruik van een verwerker om deze nieuwsbrief tot stand te brengen: Laposta. Deze partij beheert de e-maillijsten voor ons, verstuurt de nieuwsbrieven en geeft ons informatie over hoe onze nieuwsbrieven worden gelezen. Laposta is een Nederlands bedrijf en de gegevens blijven binnen de EU. We hebben duidelijke afspraken met hen gemaakt en ze weten dat ze de gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken en welke vereiste beveiligingsmaatregelen moeten zijn getroffen.

Als u uw toestemming wilt intrekken, dan kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen door op de koppeling in de nieuwsbrief te klikken. Uw gegevens worden vervolgens uit onze database en die van Laposta verwijderd.

 

Registratie voor een evenement

Op deze website kunt u zich registreren voor evenementen of een demo aanvragen. Hiertoe verzamelen wij de volgende gegevens met uw toestemming:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijf en functietitel
 • Website (optioneel)

 

Bij de registratie van een evenement gebruiken wij de informatie:

 • Om vast te stellen of u deel uitmaakt van de doelgroep voor het evenement
 • Om u een uitnodiging te sturen
 • Om een gastenlijst op te stellen (intern voor SIM-CI),
 • Om u informatie over het evenement toe te sturen,
 • Om het evenement zelf te organiseren (naambordjes enz.)
 • Om u na het evenement om feedback te vragen.

 

Afhankelijk van het evenement vragen wij u vooraf toestemming om enige gegevens van u te publiceren op een gastenlijst die vervolgens tijdens het evenement wordt uitgedeeld. U kunt ook aangeven of u wel of niet op onze mailinglijst aangaande evenementen of nieuws wilt worden opgenomen; of wij wel of niet contact met u mogen opnemen over onze producten (zo ja, dan slaan wij uw gegevens op in ons CRM-systeem). Ons CRM-systeem wordt gehost in de Verenigde Staten. Er zijn gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beschermd.

Als u niet van een van deze opties gebruik maakt, slaan wij uw gegevens op en bewaren wij deze maximaal 6 maanden na het evenement voor administratieve doeleinden; daarna worden de gegevens verwijderd.

Intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens is mogelijk door een e-mail te sturen naar privacy@sim-ci.com.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat nodig is voor het organiseren van een evenement of wanneer dit wettelijk vereist is.

 

Een demo aanvragen

Op deze website kunt u een demo aanvragen. Hiertoe verzamelen wij de volgende gegevens met uw toestemming:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijf en functietitel
 • Website (optioneel)
 • Industrie
 • Aantal medewerkers
 • Producten of diensten waarin u geïnteresseerd bent

 

Bij de aanvraag van een demo gebruiken wij de informatie:

 • Om vast te stellen of u deel uitmaakt van de doelgroep voor de ontvangst van een demo
 • Om u een uitnodiging te sturen
 • Om u informatie over de demo toe te sturen,
 • Om contact met u op te nemen over een mogelijke verkoopkans,
 • Om uw gegevens in ons CRM-systeem in te voeren, zodat we later kunnen zien of we eerder contact met u hebben gehad en/of u destijds geïnteresseerd was. Ons CRM-systeem wordt gehost in de Verenigde Staten. Er zijn gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beschermd.

 

Afhankelijk van het type demo kunnen wij u ook vragen een identiteitsbewijs te overleggen en/of een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Informatie hierover wordt vooraf verstrekt.

Intrekking van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens is mogelijk door een e-mail te sturen naar privacy@sim-ci.com.

Wij delen uw gegevens niet met derden.

 

Downloaden van een service sheet

Op de website kunt u onze service sheets (beschrijvingen van onze diensten) downloaden, nadat u enkele contactgegevens hebt opgegeven (naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijf). We hebben uw e-mailadres nodig om u het service sheet toe te sturen. Ook zouden we graag een keer met u contact willen opnemen voor feedback over ons service sheet en om te vragen of de genoemde diensten relevant zijn voor uw werk. U geeft toestemming hiervoor als u het service sheet downloadt. Het is uw recht uw toestemming op ieder willekeurig moment in te trekken U kunt dit telefonisch doen of door een e-mail te sturen naar privacy@sim-ci.com. Na dit contact of wanneer wij er ondanks verschillende pogingen niet in geslaagd zijn u te bereiken, verwijderen wij uw gegevens.

 

Cookies

Behalve van de cookies van Google Analytics die hieronder worden beschreven maakt onze website ook gebruik van functionele cookies.

Gebruikte cookies

Naam

Domein

Duur

Beschrijving

Type

_cfduid

.sim-ci.com

1 jaar

Cloudfare-sessiecookie. Wordt gebruikt voor lastenverdeling en het opstellen van een lijst van vertrouwde gebruikers

Functioneel, van een derde

_ga

.sim-ci.com

2 jaar

Cookie van Google Analytics, zie de paragraaf over Google Analytics. Wordt gebruikt voor identificatie van gebruikers

Analytisch

PHP5SESSID

www.sim-ci.com

Sessie* 

De sessiecookie van de PHP-server

Functioneel

Server

www.sim-ci.com

Sessie* 

Een sessiecookie

Functioneel

* Wanneer de duur “Sessie” luidt, bestaat de cookie zolang u de website open houdt. Deze cookie wordt verwijderd wanneer u de pagina sluit of de browser sluit.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt door deze website voor rapporten over de manieren waarop onze website wordt gebruikt. Wij staan Google niet toe om deze gegevens te delen met andere Google-entiteiten, andere Google-producten of derden en voor onze verwerking van IP-adressen maken wij gebruik van pseudoniemen (het laatste cijfer wordt weggelaten, bijvoorbeeld: 122.3.112.x). We hebben ook een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Google kan echter gevraagd worden informatie te verstrekken aan derden wanneer dat wettelijk verplicht is en Google kan derden gebruiken voor de verwerking van gegevens namens Google. Hierop hebben wij geen invloed en daarom raden wij u aan het privacybeleid van Google Analytics te lezen: https://support.Google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Waarom vragen we geen toestemming voor cookies?

In de eerste plaats zijn wij van mening dat het vragen om toestemming voor een cookie in een cookiebanner vaak helemaal geen zin heeft. De meeste gebruikers raken namelijk alleen maar gefrustreerd bij het zien van cookiebanners en klikken erop om deze te verwijderen zonder de tekst hebben gelezen. Wij denken dat het beperken van tracking (het volgen van u) een betere strategie is dan u lastig te vallen met irritante banners.

In het Nederlands recht zijn er drie uitzonderingen op de verplichting om toestemming te vragen (Telecommunicatiewet 11.7a):

 • Als de cookie alleen bedoeld is om communicatie mogelijk te maken,
 • Als de cookie strikt noodzakelijk is voor de geleverde dienst
 • Als het doel is informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website, en het gebruik van de cookie niet of slechts in beperkte mate een inbreuk op de privacy teweegbrengt

Voor onze functionele cookies gelden de eerste en tweede uitzondering.

Aangezien we Google Analytics zodanig hebben geconfigureerd dat het effect op de privacy gering is en we dit met het oog op de kwaliteit gebruiken, is de derde uitzondering van toepassing.

Meer informatie over deze uitzondering is te vinden op de website van de Nederlandse autoriteit voor bescherming van de privacy[1] en op de website van ictrecht.nl[2]

Vimeo

Wij hosten promotie video’s bij Vimeo. We hebben de ingebedde Vimeo-video’s zo geconfigureerd dat er geen tracking-cookies van derden worden geplaatst.

Beveiliging

De bescherming van uw gegevens is niet mogelijk zonder beveiligingsmaatregelen. Daarom proberen wij een hoge mate van beveiliging te behouden door ervoor te zorgen dat onze software actueel is, door alleen een versleutelde versie van de website te bieden (met https en beveiligingskopteksten) en door zorgvuldig de inhoud te kiezen. Soms worden er echter fouten gemaakt. Hebt u een fout geconstateerd? Laat het ons dan weten via het onderstaande e-mailadres.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar u met een door ons geleverde koppeling naartoe kunt gaan (bijvoorbeeld in nieuwsberichten). We kunnen niet garanderen dat deze derden uw privacy respecteren of op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Keer van tijd tot tijd naar deze pagina terug om op de hoogte te blijven. Wanneer wij deze privacyverklaring wijzigen, nemen we een korte samenvatting op van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Uw rechten

Op grond van de wetgeving voor privacy in de EU hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

Ook jegens ons hebt u het recht van toegang, rectificatie, beperking van de verwerking en het wissen van uw persoonsgegevens. U hebt verder het recht uw toestemming voor verwerking in te trekken. Als u deze rechten wilt uitoefenen, of als u een vraag hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres:

Contactgegevens:

privacy@sim-ci.com

SIM-CI Holding B.V.
Juliana van Stolberglaan 4-10
2595 CL Den Haag
Nederland

[1] Koppeling: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#hoe-kan-ik-Google-analytics-privacyvriendelijk-instellen-4898

[2] Koppeling: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookies-en-privacy/Google-analytics/