Nieuws

Eerste ronde tafel bijeenkomst ‘Resilience en veiligheid in de samenleving’

Door SIM-CI is op 28 augustus j.l. aan boord van het zeilschip Saffier te Muiden de eerste ronde tafel bijeenkomst ‘Resilience en veiligheid in de samenleving’ georganiseerd.

Onder resilience wordt verstaan ‘het vermogen van individuen/bedrijven/organisaties om met çhronische stress en acute schokken om te gaan zoals terroristische dreiging en crisissituaties maar bijv ook natuurrampen. De firma Crowd professionals (Dhr Frank van Wijnveld) trad op als moderator. Aan tafel zaten vertegenwoordigers uit het SIM-CI netwerk die op dit onderwerp bestuurlijk en strategisch niveau een rol spelen, maar ook belangrijke organisaties die de overheid in deze met het bedrijfsleven verbinden. Het ging vooral om kennisdeling aan de hand van onderwerpen als nationale en internationale ontwikkelingen op veiligheidsgebied, kritische infrastructuur, wereldwijde en landelijke strategieën, sense of urgency en communicatie bij (landelijke) opschaling, bijbehorende alerteringssystemen etc.

Dankzij de verschillende achtergronden, ervaringen en visies is het een leerzame en inspirerende middag geweest die nieuwe inzichten heeft opgeleverd omtrent resilience in het algemeen en bewustwording, preparatie en crisismanagement in het bijzonder. Nagedacht wordt over vervolgsessies waar (meer concreet) wordt ingezoomed op een aantal relevante casussen.

Indien u interesse heeft om de volgende ronde tafel sessie mee te praten, neem dan contact met ons op.

Ik blijf graag op de hoogte van de laatste nieuws en ontwikkelingen van SIM-CI
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google