Nieuws

Berekenen en inzichtelijk maken van de consequenties van de energietransitie

De energietransitie is een van de belangrijkste ontwikkelingen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vele partijen zullen een bijdrage leveren aan deze transitie, waaronder huishoudens, industrie, overheid en de transportsector.

Gemeenten zijn hierbij niet verantwoordelijk voor de uitvoering, maar willen wel een regierol zodat niet alleen de doelstellingen worden behaald, maar ook binnen de randvoorwaarden valle die deze gemeenten hebben gesteld. Denk hierbij aan de prijs, kwaliteit, snelheid, leefbaarheid en haalbaarheid.

Maar wat zijn hierbij de mogelijkheden en uitdagingen? En met welke spelers hebben gemeenten te maken en wat zijn hun verantwoordelijkheden? En welke informatie is nodig om inzicht te krijgen en de juiste beslissingen te nemen?


Digital Twin
Door de wirwar van opties is het verstandig slimme simulatietools in te zetten die inzicht geven in de verschillende scenario’s rondom energietransitie. Het is hierbij mogelijk om opties afzonderlijk of in samenhang door te rekenen en te visualiseren in een digitale kopie van een gemeente (Digital Twin).

De vragen die hiermee o.a. beantwoord worden zijn:

 • Wat is de snelste manier om een ‘zero emissions’ gemeente te worden?
 • Wat zijn de meest efficiënte maatregelen om een ‘zero emissions’ gemeente te worden?
 • Wat is de huidige energieprestatie van mijn gemeente?
 • Waar zijn uitbreidingen/aanpassingen aan/van het netwerk nodig?
 • Welke vergunningsaanvragen kan de gemeente verwachten?
 • Hoe kan mijn gemeente in de pas blijven met de elektrificatie van transport?
 • Hoe kunnen concessies en publiek/private samenwerkingen bijdragen en waar zijn zij het meest effectief?
 • Wat is effectief en efficiënt: een warmtenet of gebouwen voorzien van warmtepompen of geothermie?

Slimme tools

De antwoorden op de vragen hierboven worden gegenereerd door slimme tools. Zo hebben wij een simulatietool ontwikkeld die een stad of regio in kaart brengt en in 3D visualiseert. Via een 3D visualisatie app is het mogelijk direct overzicht van een situatie te verkrijgen. Daarnaast kunnen onderstaande middelen ingezet worden om meer inzicht te verkrijgen rondom een elektriciteitsnetwerk.  

 • Een slim model waarmee de topografie en ligging van elektriciteitsnetwerken in uw eigen omgeving bepaald kunnen worden.
 • Een snel en nauwkeurig model waarmee elektriciteitsnetwerken (Hoog-, Missen en Laagspanning) gesimuleerd worden.
 • Reëel scenario’s die de verschillende invloeden op het elektriciteitsnetwerk doorrekenen en de uitkomsten visueel en middels data weergeven.
 • Een slimme rekenkern waarmee de invloed van het elektriciteitsnetwerk op de omgeving wordt vastgesteld en getoond.

Energietransitie inzichtelijk gemaakt
Onze slimme tools stellen gemeenten in staat energietransitie in een 3D omgeving te modeleren en te visualiseren. Kwetsbaarheden in het energiesysteem worden daarnaast herkend en aangewezen.

Energietransitie wordt door ons simulatie platform als het ware gemodelleerd met als resultaat:

 • Inpassen van nieuwe duurzame bronnen.
  • Meenemen van demografische trends en ontwikkelingen.
  • Wisselwerking tussen energienetwerken (incl. warmte/koude) modeleren.
  • Optimaliseren van investeringen en maatregelen.

Daarnaast stelt ons platform gemeenten in staat energietransitie te optimaliseren aan de hand van vooraf gespecificeerde criteria, en verschillende alternatieven door te rekenen.

Geplande maatregelen op het gebied van energietransitie worden hiermee gevisualiseerd en heeft tot gevolg dat besluitvorming krachtig onderbouwd kan worden.

Energietransitie d.m.v. zonnepanelen
Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens het gebruik van onze website. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke ingesloten derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze verwerken, raadpleegt u ons Privacybeleid
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google